Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij, als kraamzorgorganisatie, omgaan met persoonlijke gegevens van cliënten. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze cliënten en streven ernaar om persoonlijke gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, delen en beschermen, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Inhoud

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze kraamzorgdiensten, verzamelen wij bepaalde persoonlijke gegevens van u. Deze gegevens kunnen onder meer uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, BSN-nummer, verzekeringsgegevens, medische geschiedenis en andere relevante informatie omvatten. We verzamelen deze gegevens om kraamzorgdiensten aan u te kunnen leveren, uw medische behoeften te begrijpen, administratieve taken uit te voeren, zoals facturatie en verzekering, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op verschillende rechtsgrondslagen, waaronder uw toestemming, de uitvoering van een overeenkomst met u (bijvoorbeeld het leveren van kraamzorg) en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonlijke gegevens

We delen uw persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en waar nodig voor het verlenen van kraamzorg en aanverwante diensten. Dit kan onder meer het delen van uw gegevens omvatten met zorgverleners, zoals verloskundigen en huisartsen, voor medische overdracht en samenwerking. We kunnen ook uw gegevens delen met verzekeringsmaatschappijen en overheidsinstanties om te voldoen aan wettelijke vereisten en voor factureringsdoeleinden. In alle gevallen zorgen we ervoor dat er passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om uw gegevens te beschermen.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. We gebruiken beveiligingsmaatregelen, zoals firewalls, versleutelingstechnologieën en beperkte toegangscontroles, om ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging van uw gegevens te voorkomen. We zorgen ervoor dat onze medewerkers en eventuele derden die toegang hebben tot uw gegevens gebonden zijn aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen.

Bewaartermijn van persoonlijke gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De specifieke bewaartermijnen kunnen variëren afhankelijk van de aard van de gegevens en de wettelijke vereisten. Na het verstrijken van de bewaartermijn zullen we uw gegevens veilig verwijderen of anonimiseren.

Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht om:

  • Inzage te krijgen in uw persoonlijke gegevens die we verwerken.
  • Onjuiste gegevens te laten corrigeren.
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
  • Uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken, als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming.
  • Verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, onder bepaalde omstandigheden.
  • Beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, onder bepaalde omstandigheden.
  • Uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, onder bepaalde omstandigheden.

Als u uw rechten wilt uitoefenen of als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Cookies en andere trackingtechnologieën

Onze website kan gebruikmaken van cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om informatie te verzamelen en bepaalde functionaliteiten mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst en die informatie bevatten zoals uw voorkeuren en browsegedrag. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer cookies worden gebruikt. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies van invloed kan zijn op de functionaliteit van onze website.

Wijzigingen in de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring naar eigen goeddunken bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de privacyverklaring worden op onze website geplaatst en de datum van de laatste herziening wordt bovenaan de verklaring vermeld. We raden u aan om regelmatig onze privacyverklaring te controleren op eventuele wijzigingen.

Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Zorg voor Kraamzorg
Adres: Kronenburgsingel 545-20 ,6831 GM Arnhem
Telefoon: 0630938130
E-mail: info@zorgvoorkraamzorg.nl

We zullen uw vragen en verzoeken zo snel mogelijk behandelen en streven ernaar om eventuele zorgen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens op te lossen.